Naturalne systemy oddymiania i odprowadzania ciepła firmy Colt

W naturalnych systemach oddymiania, zwanych też grawitacyjnymi, wykorzystuje się podstawowe prawa fizyki, które sprawiają, że gorące dymy i gazy unoszą się w górę. W momencie wybuchu pożaru klapy dymowe otwierają się automatycznie, umożliwiając odprowadzanie dymu na zewnątrz budynku. System klap działa w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi. Ponadto, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu, stosuje się kurtyny dymowe. Poszczególne urządzenia całego systemu odpowiadają obowiązującym przepisom i spełniają odpowiednie normy. 

Naturalne systemy oddymiania należą do głównych produktów firmy Colt i przeznaczone są przede wszystkim dla jednokondygnacyjnych hal przemysłowych i magazynowych, centrów handlowych i atriów. Ich ogromną zaletą są niskie koszty eksploatacji. 

Dodatkowymi zaletami systemów oddymiania i odprowadzania ciepła firmy Colt są: codzienna wentylacja bez dodatkowego zużycia energii, doświetlanie światłem słonecznym - w przypadku zastosowania przezroczystych skrzydeł/żaluzji klap dymowych. Wbudowane w ścianę klapy napowietrzające nie tylko wentylują, lecz także umożliwiają widok na zewnątrz.

Firma Colt oferuje bogatą gamę produktów m. in.:

  • klapy skrzydłowe
  • klapy żaluzjowe
  • okna skrzydłowe
  • okna żaluzjowe

Urządzenia te są certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12101 i dostępne są w szerokim zakresie wariantów.

Oddymianie grawitacyjne
Schemat działania systemu oddymiania grawitacyjnego
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited