• Produkty i systemy

Produkty i systemy

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa, która obejmuje kontrolę rozprzestrzeniania się dymu i ciepła oraz naturalne i mechaniczne systemy oddymiania, ratuje życie i mienie.

Więcej

Wentylacja i chłodzenie

Wentylacja i chłodzenie

Systemy wentylacji zapewniają doskonałe zrównoważenie wszystkich elementów decydujących o klimacie we wnętrzach: temperatury, wilgotności, ruchów powietrza i intensywności nasłonecznienia. Idealne warunki przyczyniają się do optymalnego komfortu i wydajności.

Więcej

Doświetlanie światłem naturalnym

doświetlanie światłem naturalnym

Światło naturalne jest zdrowe i wyzwala siły do pracy. Jest ono niezwykle ważne w miejscu pracy, halach sportowych, atriach i wszystkich innych budynkach, w których przebywają i pracują ludzie.

Więcej

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited