• Polityka prywatności

Informacje o ochronie prywatności witryny internetowej

Streszczenie

Ostatnia aktualizacja strony: 5 września 2022 r.  . Za każdym razem, gdy niniejsze Informacje ulegną istotnej zmianie, otrzymają Państwo streszczenie najważniejszych zmian.

Niniejsze informacje o ochronie prywatności są skierowane do wszystkich użytkowników Internetu, w tym klientów, kandydatów do pracy i inwestorów. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności, ponieważ określa ona, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. 

Kim jesteśmy „my” („Kingspan”, „nas” lub „nasz”)? 

Określenie to odnosi się do firmy Kingspan Holdings (Ireland) Limited („Grupa Kingspan”) i jej podmiotów stowarzyszonych (każdy z nich jest określany jako „Podmiot stowarzyszony Kingspan”).

Posiadamy globalną witrynę internetową należącą do Grupy Kingspan oraz lokalne witryny internetowe każdego z krajów, w których działa Podmiot stowarzyszony Kingspan. Każda lokalna witryna jest własnością odpowiednich Podmiotów stowarzyszonych działających w danym kraju. 

Gdy korzystają Państwo z naszej globalnej witryny internetowej www.kingspan.com, administratorem Państwa danych osobowych, które są gromadzone lub uzyskiwane za jej pośrednictwem, jest Grupa Kingspan. Gdy korzystają Państwo z lokalnej witryny internetowej Podmiotu stowarzyszonego Kingspan, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezależnie przez Podmioty stowarzyszone będące właścicielami lokalnej witryny w tym kraju.

Grupa Kingspan i każdy Podmiot stowarzyszony Kingspan są oddzielnymi, niezależnymi administratorami danych. Przetwarzają one dane osobowe na osobnych, niezależnych podstawach i do własnych celów. Wyjaśniamy każdy z celów w niniejszych informacjach o ochronie prywatności. Oznacza to, że każdy administrator danych jest osobno odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązków administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dostęp do listy administratorów danych Kingspan oraz ich danych kontaktowych można uzyskać tutaj.  

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (zgodnie z zamieszczonymi poniżej postanowieniami niniejszych Informacji o ochronie prywatności), prosimy o kontakt z odpowiednim Podmiotem stowarzyszonym Kingspan w swoim kraju lub Grupą Kingspan (jeśli jest to dla Państwa łatwiejsze). Wykonają one Państwa instrukcje w celu wysłania Państwa żądania do odpowiedniego administratora danych.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Państwa informacje w celach marketingowych, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Marketing” w dalszej części niniejszych informacji. 

W razie potrzeby lub jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom Kingspan i stronom trzecim. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie udostępniania Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Komu udostępniamy Państwa dane?” w dalszej części niniejszych informacji. 

Ważne jest, aby przekazywali nam Państwo tylko swoje dane osobowe i upewnili się, że podane przez Państwa dane osobowe są dokładne i aktualne. Należy pamiętać, że będą Państwo odpowiedzialni za przekazanie nam niedokładnych, obcych lub fałszywych danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących niniejszych informacji o ochronie prywatności należy skontaktować się z odpowiednim administratorem danych.

Warunkach korzystania z witryny internetowej opisujemy warunki, na których mogą Państwo korzystać z naszej witryny internetowej www.kingspan.com. Zapewnia ona dostęp do naszych produktów i usług, a także wielu innych przydatnych informacji.

 

Informacje o firmie

Grupa Kingspan jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii izolacji i technologii budowlanych. Każdy z podmiotów Kingspan przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w krajach, w których działamy.

Posiadamy globalną witrynę internetową należącą do Grupy Kingspan oraz lokalne witryny internetowe każdego z krajów, w których działa Podmiot stowarzyszony Kingspan. Każda z nich jest własnością odpowiednich Podmiotów stowarzyszonych działających w danym kraju. 

To, który podmiot Kingspan będzie Państwa administratorem danych, zależy od tego, kim Państwo są i w jakich celach przetwarzane są Państwa dane. 

Gdy korzystają Państwo z naszej globalnej witryny internetowej www.kingspan.com, administratorem Państwa danych osobowych, które są gromadzone lub uzyskiwane za jej pośrednictwem, jest Grupa Kingspan. Gdy korzystają Państwo z lokalnej witryny internetowej Podmiotu stowarzyszonego Kingspan, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezależnie przez odpowiedni Podmiot stowarzyszony będący właścicielem lokalnej witryny w tym kraju.

Ponieważ Grupa Kingspan i każdy Podmiot stowarzyszony Kingspan są oddzielnymi, niezależnymi administratorami danych, przetwarzają one dane osobowe na osobnych, niezależnych podstawach i do własnych celów. Zostało to szczegółowo wyjaśnione poniżej, w sekcjach „Jakie informacje zbieramy” i „Co robimy z danymi osobowymi użytkowników”.

Dostęp do listy administratorów danych Kingspan oraz ich danych kontaktowych można uzyskać tutaj.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze informacje o ochronie prywatności, aktualizując tę stronę. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony, aby upewnić się, że dane Państwa satysfakcjonują. Jeśli jednak zmiany te będą miały istotny wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, przedstawimy podsumowanie głównych zmian w naszej witrynie internetowej.

Przydatne terminy

Dane osobowe / Państwa informacje / Państwa dane” to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Obejmuje to takie informacje, jak numery telefonów, imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, zdjęcia i nagrania głosowe.  Są to również wyrażane opinie i wskazane zamiary dotyczące osób, których dane dotyczą (oraz ich własne wyrażane opinie/zamiary). Do kategorii tej należą również informacje, które same w sobie nie identyfikują osoby, ale mogłyby ją zidentyfikować, gdyby zostały połączone z innymi informacjami, którymi dysponujemy lub prawdopodobnie będziemy dysponować w przyszłości. 

Grupa Kingspan” oznacza firmę Kingspan Holdings (Ireland) Limited.

Podmiot stowarzyszony Kingspan” to każdy podmiot powiązany z Kingspan Holdings (Ireland) Limited.

Kingspan/my/nas/nasze” oznacza firmę Kingspan i Podmioty stowarzyszone Kingspan, które przetwarzają Państwa dane osobowe. Określenie to nie odnosi się do wszystkich Podmiotów stowarzyszonych Kingspan, ponieważ nie każdy z nich będzie przetwarzać Państwa dane osobowe.

Państwo/Państwa” oznacza każdego użytkownika witryny internetowej. Określenie to może obejmować użytkowników będących klientami, potencjalnymi klientami, inwestorami, potencjalnymi inwestorami lub kandydatami do pracy. 

Jakie informacje zbieramy?

Podczas korzystania z tej witryny i pod warunkiem zgody na użycie plików cookie (w stosownych przypadkach) będziemy rejestrować następujące informacje:

 • odwiedzane obszary witryny;

 • preferencje językowe użytkownika;

 • kampania / adres URL, z których użytkownik odwiedził witrynę;

 • aktywność użytkownika w witrynie (wyświetlane produkty, pobierane zasoby i wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika, w tym zapisy wszelkiej komunikacji za pośrednictwem czatu online);

 • informacje o komputerze, takie jak używana przeglądarka, lokalizacja sieci i typ używanego połączenia (szerokopasmowe, ADSL itp.) oraz adres IP;

 • informacje techniczne i inne, które nie pozwalają na osobistą identyfikację użytkownika.

Realizujemy te działania przy użyciu plików cookie. Więcej informacji o tym, czym jest plik cookie, jak używamy ich w naszej witrynie internetowej i jak dezaktywować niektóre pliki cookie, można znaleźć w dokumencie Zasady dotyczące plików cookie i zarządzanie nimi.

Kiedy użytkownik zakłada konto, przesyła zapytanie online, prosi o informacje, zapisuje się do newslettera, rejestruje się na wydarzenie oraz wykonuje inne czynności, możemy poprosić o niektóre lub wszystkie spośród poniższych informacji, a także dodatkowe informacji, które mogą być dobrowolne:

 • imię i nazwisko;

 • hasło do konta;

 • stanowisko;

 • nazwa firmy;

 • adres e-mail;

 • adres pocztowy;

 • numer telefonu;

 • nazwa projektu. 

Po utworzeniu konta użytkownika i zalogowaniu się lub przesłaniu informacji za pośrednictwem naszej witryny internetowej dowiemy się, kim Państwo są. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa działania w tej witrynie oraz informacje na temat Państwa i/lub Państwa firmy mogą być rejestrowane w naszych systemach, które obejmuje systemy chmurowe.

Niektóre obowiązkowe informacje, które będą oznaczone gwiazdką (*) będą wymagane, ale inne informacje są opcjonalne. Wszelkie dodatkowe informacje pomogą nam odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Jeśli nie podadzą Państwo obowiązkowych informacji, możemy odmówić przyjęcia wniosku, w odniesieniu do którego zażądano informacje.

Jeśli są Państwo użytkownikami naszej witryny przesyłającymi informacje za jej pośrednictwem, będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w punktach powyżej. 

Jeśli są Państwo kandydatami do pracy, oprócz informacji przetwarzanych w odniesieniu do użytkowników witryny będziemy przetwarzać następujące Państwa dane:

 • historia wykształcenia i zatrudnienia; 

 • narodowość; 

 • status wizy;

 • członkostwa w organizacjach; 

 • hobby i zainteresowania.

Co robimy z gromadzonymi informacjami? 

W poniższej tabeli podsumowujemy cele, w których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Informujemy także, kto wykorzystuje Państwa dane w poszczególnych celach: 

Cel wykorzystywania informacji: Administrator danych:
Administrowanie witryną, dzięki czemu możemy: 
 • badać naruszenia przepisów lub zasad witryny internetowej; 
 • badać potencjalne naruszenia zabezpieczeń naszych systemów i sieci lub systemów i sieci stron trzecich;
 • udostępniać i rozwijać witrynę; 
 • w razie potrzeby udostępniać konto użytkownika; 
 • aktualizować dane kontaktowe użytkownika w naszych systemach.
Grupa Kingspan, gdy korzystają Państwo ze strony www.kingspan.com Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Kingspan w kraju przeglądania witryny
Odpowiadanie na zapytania dotyczące:
 • wolnych stanowisk;
 • innych kwestii związanych z firmą Kingspan.
Kingspan

Odpowiadanie na zapytania mediów Kingspan
Odpowiadanie na pytania użytkownika:
 • skierowane do Podmiotu stowarzyszonego Kingspan; 
 • wysłane za pośrednictwem czatu online.
Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Kingspan w kraju przeglądania witryny
Umieszczanie plików cookie i innych narzędzi śledzących na Państwa urządzeniu, aby zebrać przydatne lub niezbędne informacje (jak wyjaśniono w dokumencie Zasady dotyczące plików cookie i zarządzanie nimi dostępnym tutaj) Kingspan
Rozpatrywanie Państwa zapytań i wysyłanie ich do odpowiedniego Podmiotu stowarzyszonego Kingspan 

Grupa Kingspan będzie administratorem danych wyłącznie na potrzeby sprawdzenia, do którego Podmiotu stowarzyszonego chcą Państwo wysłać zapytanie, a po otrzymaniu zapytania administratorem Państwa danych będzie odpowiedni Podmiot stowarzyszony Kingspan.
Przestrzeganie zawartej z nami umowy na usługi Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Kingspan
Wysyłanie informacji marketingowych, realizowanie retargetingowych działań marketingowych, udostępnianie danych użytkowników innym Podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę) w celach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Marketing” poniżej. Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Kingspan, któremu użytkownik wyraził zgodę lub z którym użytkownik się kontaktuje.
Wypełnianie zobowiązań prawnych Kingspan

Zarządzanie podaniami o pracę Kingspan

Dostarczanie informacji inwestorom i komunikacja z inwestorami Grupa Kingspan

 

 Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 • jest to niezbędne do zachowania zgodności z obejmującym nas obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym; 
 • jest to niezbędne do wykonania umowy z Państwem lub w celu podjęcia kroków na Państwa wniosek przed jej zawarciem; 

 • jest to niezbędne w naszym uzasadnionym interesie. Na przykład:

 • w marketingu i promocji naszych produktów i usług oraz prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny i rozważny z handlowego punktu widzenia;

 • kiedy Grupa Kingspan otrzyma wniosek, który powinien zostać wysłany do jednego z naszych Podmiotów stowarzyszonych, w interesie Grupy Kingspan jest zapewnienie jak najlepszej usługi, dlatego wyślemy zapytanie do odpowiedniego Podmiotu stowarzyszonego z Państwa imieniu, zamiast prosić Państwa o ponowne wysłanie wniosku.

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, jeżeli nad tego rodzaju uzasadnionymi interesami będą przeważać Państwa interesy, prawa i wolności lub

 • wyrazili Państwo ograniczoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na przykład w celu otrzymywania komunikacji marketingowej przez strony trzecie, lub użycie plików cookie grupy Kingspan lub stron trzecich. 

Marketing

Chcielibyśmy przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach firmy Kingspan oraz inne informacje od firmy Kingspan, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przekazywać takie informacje pocztą, e-mailem i/lub telefonicznie.

Za Państwa wyraźną zgodą będziemy wykorzystywać organizacje zewnętrzne do wysyłania do Państwa ofert i komunikacji marketingowej Kingspan. W tym celu będą one gromadzić informacje bezpośrednio od Państwa albo przekażemy im Państwa dane osobowe w inny sposób. Te organizacje zewnętrzne obejmują wykonawców, handlowców, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i innych usługodawców spoza firmy Kingspan.  Współpracując z dostawcami zewnętrznymi, razem decydujemy o tym, jak wykorzystywać Państwa dane osobowe, i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych należy skontaktować się z odpowiednim administratorem danych. Więcej informacji na temat naszych dostawców zewnętrznych i korzystania przez nich z danych osobowych w celach marketingowych, można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej. Jeśli otrzymują Państwo komunikację marketingową od któregokolwiek z podmiotów Kingspan i stwierdzą, że nie chcą już otrzymywać takich informacji, mogą Państwo z zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze w wiadomości e-mail lub przy użyciu innej metody komunikacji. 

Należy pamiętać, że ponieważ każdy podmiot jest niezależnym administratorem danych, jako grupa nie prowadzimy globalnej bazy danych marketingowych, co oznacza, że Grupa Kingspan nie może centralnie anulować Państwa subskrypcji materiałów marketingowych ze wszystkich spółek Kingspan.

Komu udostępniamy Państwa informacje? 

Podmioty stowarzyszone Kingspan udostępniają Państwa dane osobowe Grupie Kingspan, ponieważ Grupa Kingspan prowadzi globalną witrynę internetową.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim znajdującym się w Państwa kraju oraz w innych krajach zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Jeśli uzyskamy Państwa wyraźną zgodę, możemy udostępniać Państwa dane osobowe organizacjom zewnętrznym (wykonawcom, handlowcom, dystrybutorom, sprzedawcom detalicznym, agencjom medialnym i usługodawcom spoza firmy Kingspan), aby mogły one skontaktować się z Państwem w sprawie swoich promocji, usług, wydarzeń i innych działań związanych z produktami i usługami Kingspan, nie otrzymawszy wcześniej Państwa zgody. Przykładem może być dostawca, który umieszcza pliki cookie na Państwa urządzeniu, aby spersonalizować informacje o naszych produktach i usługach. 

Ponieważ jesteśmy podmiotem globalnym, w krajach, do których wysyłane są Państwa dane osobowe, oraz z których uzyskiwany jest do nich dostęp, może obowiązywać inny standard ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania. Wprowadziliśmy jednak zabezpieczenia i odpowiednie gwarancje, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich informacji i zgodność z przepisami.  Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony, którą wprowadziliśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa informacji, prosimy o kontakt z Grupą Kingspan lub Podmiotem stowarzyszonym Kingspan, z którym zwykle Państwo współpracują. Listę administratorów danych i ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

W przypadku gdy organizacje spoza Grupy Kingspan świadczą usługi w naszym imieniu, pomagają nam świadczyć usługi (np. przesyłając Państwu materiały, o które Państwo nas prosili, lub pomagając nam odpowiedzieć na Państwa zapytanie dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania naszej witryny) albo przekazują nam fachowy porady, możemy udostępniać Państwa dane osobowe organizacjom, które wykorzystają te informacje wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej usługi. Zachowamy jednak kontrolę nad Państwa danymi osobowymi, a każdy usługodawca zewnętrzny, z którym współpracujemy, musi przestrzegać naszych instrukcji i odpowiednio chronić poufność oraz bezpieczeństwo danych osobowych. 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe nabywcy lub potencjalnemu nabywcy naszej firmy.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim, ich przedstawicielom i profesjonalnym doradcom, z zastrzeżeniem obowiązków zachowania poufności, w celu zachowania należytej staranności przez strony trzecie w związku z proponowaną fuzją, przejęciem, reorganizacją lub przeniesieniem jakichkolwiek części naszej działalności oraz każdej osobie uczestniczącej w takim porozumieniu, promującej lub gwarantującej go bądź zarządzającej takim porozumieniem.

W niektórych okolicznościach możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych zgodnie z prawem, ponieważ zostaliśmy o to poproszeni przez sąd, policję lub inny organ ścigania nas o to poprosił.

Przechowywanie informacji 

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, abyśmy mogli użyć Państwa danych osobowych, jak opisano powyżej lub w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą (np. w celach marketingowych), przechowujemy je do momentu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie lub do upływu terminu określonego przez prawo.

Państwa prawa, sposoby otrzymania kopii lub zmiany zebranych przez nas informacji oraz sposoby składania skarg

Zgodnie z przepisami o ochronie danych mogą Państwo poprosić o szczegóły przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Aby skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw, prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z administratorem danych — szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.  

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, gdy istnieją ku temu uzasadnione podstawy, jeżeli nie mamy prawnego obowiązku ich przetwarzania oraz pod warunkiem, że prawo do sprzeciwu nie zostało wyłączone przez wyraźną klauzulę w dokumencie autoryzującym przetwarzanie. Aby uniknąć wątpliwości, zawsze można sprzeciwić się przetwarzaniu w celach marketingowych.

Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje posiadane przez Kingspan na Państwa temat są nieprawidłowe, niekompletne lub są przetwarzane w niewłaściwy sposób, prosimy o pisemne powiadomienie Grupy Kingspan, która przekaże prośbę administratorom Państwa danych. Mogą Państwo także bezpośrednio skontaktować się z administratorem Państwa danych, który usunie, zablokuje, poprawi lub zaktualizuje informacje albo zaprzestanie ich przetwarzania zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawo. 

Jeżeli przetwarzanie informacji opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie lub jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, mogą Państwo złożyć wniosek o przekazanie Państwu lub stronie trzeciej kopii Państwa danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego

Jeśli chcieliby Państwo przekazać wskazówki dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi po śmierci, prosimy o odpowiednią informację, a spełnimy Państwa życzenie.[Text Wrapping Break][Text Wrapping Break]Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą domniemanego naruszenia prawa, prosimy o przesłanie skargi na piśmie do danego podmiotu Kingspan pod adres wskazany tutaj.  Odpowiemy na skargi i zastosujemy wszelkie środki zaradcze zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawo. Mogą Państwo złożyć odrębną skargę do organu ochrony danych w kraju, w którym ma siedzibę dany podmiot Kingspan, lub w Państwa kraju zamieszkania.

Bezpieczeństwo

Kingspan dokłada wszelkich starań, aby Państwa informacje były bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, w stosownych przypadkach, w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji.

Jeśli w jakimkolwiek momencie nabrali Państwo podejrzeń lub uzyskali wiedzę o naruszeniu zabezpieczeń (np. Państwa hasło dostępu do konta zarejestrowanego w tej witrynie zostało skradzione lub otrzymują Państwo podejrzaną korespondencję od osoby podającej się za pracownika firmy Kingspan lub z fałszywej strony internetowej rzekomo powiązanej z firmą Kingspan), prosimy o bezzwłoczne przesłanie nam tej korespondencji lub zgłoszenie zdarzenia pocztą e-mail na adres admin@kingspan.com bądź listownie na adres Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Irlandia.

Łącza do innych witryn internetowych

W naszej witrynie internetowej lub marketingowych wiadomościach e-mail czasami znajdują się łącza do stron internetowych osób trzecich, które znajdują się poza naszą kontrolą. Po opuszczeniu naszej witryny internetowej / marketingowej wiadomości e-mail nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść powiązanych stron innych firm ani za zabezpieczenia i prywatność informacji udostępnianych przez Państwa tym stronom. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z informacjami/ zasadami ochrony prywatności danej strony internetowej. 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited