• Regulamin

Informacje i zastrzeżenia prawne

Informacje i zastrzeżenia prawne dotyczące wiadomości e-mail

Treść korespondencji e-mailowej wysyłanej z domeny coltgroup.com oraz wszelkich załączników jest poufna i może również podlegać ochronie prawnej. Treści te przeznaczone są wyłącznie dla wskazanego(-ych) odbiorcy(-ów). Jeżeli otrzymaliście Państwo od nas jakąś wiadomość e-mail w wyniku błędu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Jeżeli nie jesteście Państwo wskazanym jej adresatem, ani stroną upoważnioną do odebrania tej wiadomości w imieniu adresata, zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie oraz ujawnianie ich innym. Korespondencja taka nie stanowi wiążącego zobowiązania, a wszelkie wiadomości przekazywane przez pocztę elektroniczną powinny być interpretowane w kontekście stosownych umów i same nie powinny być traktowane, jako postanowienia umowne. Wiążąca umowa może zostać zawarta wyłącznie po złożeniu podpisów pod jej uzgodnioną treścią w postaci papierowej.

Nasze wiadomości e-mail oraz załączniki skanujemy w celu wykrycia wirusów. Niemniej jednak przed otwarciem wszelkich wiadomości e-mail lub załączników, powinniście Państwo również samodzielnie sprawdzić je pod kątem zawartości wirusów. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne takie kwestie, ani za ich konsekwencje.

Wszystkie wiadomości e-mail przesyłane do i od firmy Colt mogą być monitorowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać dokładne i kompletne informacje. Nie składamy żadnych oświadczeń, przyrzeczeń, ani gwarancji odnośnie wierności, kompletności lub adekwatności treści zawartych w niniejszej witrynie, ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności za błędy i pominięcia zawarte w tych treściach.

Własność intelektualna

Spółka Colt International Licensing Limited jest właścicielem, zastrzega oraz zachowuje wszelkie prawa majątkowe, a w szczególności prawa własności intelektualnej do tej witryny i jej treści. Analogicznie, zabrania się powielania jakichkolwiek części tej witryny lub jej treści bez pisemnego upoważnienia ze strony Colt.

Marki i patenty Colt są własnością Colt International Licensing Limited i nie udziela się żadnych praw, ani licencji na nie, o ile firma Colt nie udzieliła na to zgody na piśmie.

Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie prywatności wszystkim osobom odwiedzającym tę witrynę. Przeglądając tę witrynę wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie przez nas informacji zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

Informacje, jakie zbieramy od Państwa

Gdy odwiedzacie Państwo tę witrynę, możecie zostać poproszeni o podanie pewnych informacji na swój temat, w tym swojego imienia i nazwiska lub danych kontaktowych. Możemy również zbierać informacje na temat następujących kwestii:

 • Sposobów korzystania przez Państwa z tej witryny, jak również informacje na Państwa temat pochodzące z wszystkich wiadomości publikowanych przez Państwa na tej witrynie lub z wiadomości e-mail, jakie wysyłacie Państwo do nas.
 • Informacje na temat Państwa wizyt, w tym między innymi: Państwa adres IP, system operacyjny, wersja przeglądarki, lokalizacja geograficzna, czas trwania wizyty na naszej witrynie oraz odwiedzone na niej strony. Informacje te są przechowywane w plikach dzienników na naszym serwerze i są one wykorzystywane do generowania statystyk pomagających nam w poprawie oferowanych Państwu usług.
 • Informacje przekazywane przez Państwa za pośrednictwem formularzy internetowych. Obejmuje to, między innymi: zapytania, reklamacje i formularze rejestracji.

Wykorzystywanie Państwa informacji

Informacje gromadzone przez nas będziemy wykorzystywać i analizować w celach związanych z administrowaniem, zapewnianiem wsparcia, udoskonalaniem i rozwojem naszej działalności.

Możemy również wykorzystywać informacje na temat Państwa we wszystkich lub w części z wymienionych poniżej celach:

 • W celu generowania raportów statystycznych. Są one dla nas niezbędne, ponieważ umożliwiają nam wgląd w sposoby korzystania z naszej witryny i pomagają nam w doskonaleniu usług, jakie Państwu oferujemy.
 • W celu zwiększania atrakcyjności dla Państwa naszych stron, poprzez personalizację ich treści.
 • W celu ułatwiania Państwu korzystania z usług dostępnych w tej witrynie.
 • W celu wysyłania Państwu korespondencji komercyjnej.
 • W celu wysyłania Państwu powiadomień e-mailowych, które zostały wyraźnie przez Państwa zamówione.
 • W celu udostępniania podmiotom zewnętrznym informacji statystycznych na temat naszych użytkowników, bez identyfikowania żadnego z indywidualnych użytkowników.
 • W celu reagowania na zapytania i reklamacje przekazywane przez Państwa.
 • W każdym innym celu określonym w odpowiedniej części naszej witryny, w miejscu w którym dane te są gromadzone.
 • Jako pomoc w administrowaniu tą witryną.

Ujawnianie informacji

Informacje przekazywane nam przez Państwa będą przechowywane na naszych komputerach znajdujących się na terenie UE. Możemy również przekazywać zbiorcze informacje na temat korzystania z naszej witryny podmiotom zewnętrznym, jednak nie będą one zawierać informacji, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację. Podmioty te przetwarzają informacje i świadczą usługi serwisowe w naszym imieniu.

O ile nie jest to wymagane prawem, nie będziemy w żaden inny sposób udostępniać, sprzedawać, ani dystrybuować żadnych informacji przekazywanych nam przez Państwa, bez Państwa zgody.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Stosujemy środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Państwa informacji przed dostępem do nich osób nieuprawnionych i przed ich nielegalnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem. Będziemy przechowywać Państwa informacje przez odpowiedni czas, zgodnie z wymaganiami prawa.

Polityka w sprawie plików cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Państwa od innych użytkowników korzystających z naszego serwisu. Pomagają nam one w zapewnianiu atrakcyjności naszych stron przeglądanych przez Państwa oraz umożliwiają nam usprawnianie naszego serwisu. Kontynuując przeglądanie tej witryny wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Plik cookie, to małe pliki zawierające dane alfanumeryczne, które przechowujemy w Państwa przeglądarce lub na dysku twardym Państwa komputera, o ile wyrazicie Państwo na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje, które są przekazywane na dysk twardy Państwa komputera.

Stosujemy następujące pliki cookie:

 • Pliki cookie bezwzględnie niezbędne. Są to pliki cookie, które są wymagane dla funkcjonowania naszej witryny. Obejmują one, między innymi, pliki cookie, które mogą umożliwiać Państwu zalogowanie się do chronionych części naszej witryny,
 • Pliki cookie analityczne / związane z wydajnością. Są to pliki cookie, które umożliwiają nam rozpoznawanie i zliczanie osób odwiedzających nasz serwis oraz analizowanie tego, jak osoby te poruszają się po naszym serwisie podczas korzystania z niego. Pomaga to nam w usprawnianiu funkcjonowania naszej witryny, na przykład przez zapewnienie użytkownikom możliwości łatwego odnalezienia tego, czego poszukują.
 • Pliki cookie funkcjonalne. Te pliki cookie są wykorzystywane do rozpoznawania Państwa, w momencie gdy powracacie na naszą witrynę. Umożliwiają nam one dostosowywanie prezentowanych dla Państwa treści i zapamiętywanie Państwa preferencji.
 • Pliki cookie do targetowania. Te pliki cookie rejestrują odwiedzanie przez Państwa naszego serwisu, strony które wyświetlaliście i linki, których użyliście. Informacje te wykorzystujemy do optymalizacji naszej witryny, aby była bardziej odpowiadała ona Państwa zainteresowaniom.

Aby uzyskać bliższe informacje na temat wykorzystywania przez nas technik Google Analytics, prosimy o odwiedzenie strony: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html#cookiesSet.

Możecie Państwo zablokować pliki cookie wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, co umożliwi zrezygnowanie z wykorzystywania części lub niektórych typów plików cookie. Jeżeli jednak zablokujecie Państwo w swojej przeglądarce wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), możecie Państwo utracić możliwość dostępu do całości lub do części naszej witryny.

Aktualizowanie i poprawianie Państwa danych osobowych

Jeżeli kiedykolwiek zechcecie Państwo zweryfikować, zaktualizować lub zmienić dane osobowe, które podaliście firmie Colt, prosimy o przesłanie nam w tym celu wiadomości e-mail na adres: info@coltgroup.com.

Informacje o firmie

Colt International Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS KRS 239674 NIP 5252336268 REGON 140166025 Zarząd Spółki: Piotr Krzyżak - Prezes Zarządu. Kapitał Zakładowy: 400.000 PLN

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited