Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa nie ogranicza się do pojedynczych działań. Tylko zastosowanie wielu współpracujących ze sobą systemów najlepiej chroni ludzi, dobra materialne i środowisko naturalne. Indywidualne podejście do każdego projektu pozwala na opracowanie optymalnego rozwiązania. Ze wzglądu na sposób działania wyróżniamy:

W chwili wybuchu pożaru automatycznie otwierają się klapy dymowe (w naturalnych systemach oddymiania), a wentylatory pracują z maksymalną wydajnością (w mechanicznych i strumieniowych systemach oddymiania), usuwając dym i ciepło z płonącego budynku. Nieodzownym elementem systemów oddymiania są urządzenia nawiewne. Doprowadzenie powietrza do oddymianych pomieszczeń jest konieczne ze względu na potrzebę wyrównania ciśnienia w niższych partiach budynku. W tym celu w dolnych partiach ścian montuje się bramy, drzwi, okna lub klapy napowietrzające. Powinny one być równomiernie rozłożone przynajmniej po dwóch stronach budynku. Urządzenia nawiewne muszą zostać otwarte w chwili uruchomienia klap dymowych bądź wentylatorów.
Elementem wspomagającym, a często także nieodzownym jest system kurtyn dymowych, który pozwala ograniczać i ukierunkowywać rozprzestrzenianie się dymu, umożliwiając ewakuację oraz ułatwiając straży pożarnej prowadzenie działań ratowniczych.

Systemy oddymiania i odprowadzania dymu i ciepła
Systemy oddymiania i odprowadzania dymu i ciepła

Wyniki testów prowadzonych w laboratoriach firmy, jak i w niezależnych placówkach badawczych potwierdziły wysoką jakość systemów odprowadzania dymu i ciepła firmy Colt. Już w latach 50. Colt przeprowadzał na całym świecie liczne testy pożarowe we współpracy z pożarniczymi instytutami badawczymi. Na opracowanych wtedy wynikach bazuje wiele norm, np. DIN oraz wytyczne VdS.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited