Kurtyny dymowe firmy Colt - kontrola rozprzestrzeniania się dymu i ciepła

Kurtyny dymowe stosuje się aby dym i gazy pożarowe nie rozprzestrzeniały się swobodnie w pomieszczeniach o dużej powierzchni, takich jak hale przemysłowe i magazynowe, atria czy centra handlowe.

Kurtyny, dzieląc pomieszczenie na strefy, pozwalają kontrolować rozprzestrzenianie się dymu i ciepła, dzięki czemu możliwe jest wydzielenie stref gromadzenia się dymu oraz stref wolnych od zadymienia, które umożliwiają ewakuację. Kurtyny firmy Colt wykonane są z niepalnych włókien szklanych i mogą działać w stanie niezniszczonym w temperaturze 600°C przez 120 minut. 

Kurtyny dymowe firmy Colt są zgodne z normą PN EN 12101-1.

W niektórych budynkach system oddymiania i odprowadzania ciepła jest bezskuteczny bez zastosowania kurtyn dymowych.

Rodzaje kurtyn dymowych

Działanie kurtyny dymowej
Działanie kurtyny dymowej

W zależności od wielkości i sposobu użytkowania obektu stosuje się dwa rodzaje kurtyn:

Stałe kurtyny dymowe wydzielają strefy dymowe zgodnie z przyjętymi do projektowania normami. Powinny one opadać przynajmniej do wysokości pierwotnie założonej warstwy dymu. Jeżeli z powodów architektonicznych, technicznych lub estetycznych nie jest możliwe zastosowanie kurtyn stałych, stosuje się kurtyny automatyczne. W przypadku pożaru rozwijają się na zadaną wysokość, tworząc strefę dymową.

Dzięki specjalnym narożnikom i połączeniom typu T, zarówno stałe jak i automatyczne kurtyny dymowe mogą tworzyć dowolnie długie (proste bądź łamane) systemy. Dodatkową zaletą w przypadku kurtyn stałych jest łatwe realizowanie przejść dla innych instalacji, a w przypadku kurtyny automatycznej dopasowanie do estetyki wnętrz, gdyż listwy maskujące mogą być wykonane w dowolnym kolorze z palety RAL.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited