• Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Najważniejsze informacje o ochronie danych

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiamy uproszczony opis tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas przeglądania naszych stron www. Dane osobowe, to dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności przedstawionej poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych w naszym serwisie www?

Dane gromadzone na naszych stronach są przetwarzane przez operatora serwisu www. Dane kontaktowe operatora znajdują się w nocie prawnej z informacjami na temat serwisu.

Jak zbieramy Państwa dane?

Część danych gromadzimy wtedy, gdy je nam Państwo bezpośrednio przekażecie. Mogą to być, na przykład, dane które wprowadzacie Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzacie Państwo nasz serwis www. Dane te, to przede wszystkim dane techniczne, takie jak dane o typie przeglądarki oraz systemu operacyjnego, z których Państwo korzystacie lub za pomocą których połączyliście się z naszym serwisem. Dane te są gromadzone automatycznie od chwili wejścia na stronę w naszym serwis www

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu www. Inne dane mogą służyć do analizy sposobów korzystania ze stron w naszym serwisie www.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do waszych danych?

W dowolnym czasie możecie Państwo zwrócić się do nas o nieodpłatne przekazanie informacji na temat przechowywanych przez nas danych, ich pochodzenia, ich odbiorcach oraz celach ich gromadzenia. Macie również Państwo prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku wszelkich pytań dotyczących kwestii prywatności i ochrony danych, możecie Państwo również w dowolnym czasie zwrócić się do nas o ich wyjaśnienie, pisząc na adres podany w nocie prawnej. Oczywiście, macie Państwo również prawo złożenia zażalenia do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia firm trzecich

Gdy odwiedzacie Państwo nasz serwis www, sposób korzystania ze stron naszego serwisu może być przedmiotem analizy statystycznej. Opiera się ona głównie na plikach cookie i analityce. Analiza odwiedzanych stron jest zwykle anonimowa, tzn. na podstawie tych danych nie będziemy mogli Państwa zidentyfikować. Możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec analityki lub zapobiec jej wykonywaniu przez rezygnację z korzystania z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możecie Państwo również wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. Poniżej przedstawimy Państwu jak wykorzystać dostępne możliwości w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator tego serwisu www bardzo poważnie traktuje kwestie ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy, jako poufne i postępujemy z nimi zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tego serwisu, gromadzone są pewne elementy Państwa danych osobowych. Dane osobowe, to dane, które umożliwiają Państwa osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem sieci Internet (np. wiadomościom e-mail) mogą zostać ujawnione w wyniku naruszeń zabezpieczeń. Pełne zabezpieczenie Państwa danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Informacje dotycząca strony odpowiedzialnej za niniejszy serwis www

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych w tym serwisie www jest spółka:

Colt International GmbH
Briener Straße 186
D-47533 Kleve

Telefon: 02821-9900
Email: colt-info@de.coltgroup.com

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami decyduje o celach oraz o sposobach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

Wiele operacji przetwarzania danych może być wykonywanych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swoją zgodę, co skuteczne będzie od chwili złożenia takiego wycofania. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą. Zgodnie z prawem dane przetworzone przed otrzymaniem Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo otrzymać dane, które przetwarzamy za Państwa zgodą lub w ramach realizacji mowy. Zostaną one automatycznie przesłane Państwu lub osobie trzeciej, w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Jeśli potrzebujecie Państwo bezpośrednio przesłać te dane do innej odpowiedzialnej za nie strony, to zostanie to zrealizowane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejszy serwis www wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przesyłu poufnych treści, takich jak zapytania, które możecie Państwo wysyłać do nas, czyli operatora tego serwisu www. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po linii adresowej przeglądarki, gdy prefiks adresu zmienia zmieni się z "http://" na "https://", a w pasku adresu przeglądarki pojawia się symbol kłódki .

W przypadku wykorzystania szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przesyłacie nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem możecie Państwo w dowolnym czasie wystąpić o nieodpłatne przekazanie informacji na temat wszelkich Państwa danych osobowych, które są przechowywane, jak również ich źródła, odbiorców oraz celu w jakim są one przetwarzane. Macie Państwo również prawo wystąpić o ich poprawienie, zablokowanie lub usunięcie. W przypadku wszelkich pytań dotyczących kwestii danych osobowych, możecie Państwo również w dowolnym czasie zwrócić się do nas o ich wyjaśnienie, pisząc na adres podany w nocie prawnej.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookie

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasz serwis www jest bardziej przyjazny dla użytkownika, wydajniejszy i bezpieczniejszy. Pliki cookie, to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które są tworzone i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie, to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane z chwilą opuszczenia przez Państwa naszego serwisu www. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia, aż do ich usunięcia. Takie pliki cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki, podczas kolejnej wizyty na naszych stronach.

Możecie Państwo skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o użyciu plików cookie, umożliwiając podjęcie indywidualnej decyzji o tym, czy dany plik cookie zaakceptować, czy go odrzucić. Państwa przeglądarka może być też skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała z chwilą jej zamknięcia. Zablokowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne dla zapewnienia komunikacji elektronicznej lub realizacji pewnych przydatnych funkcji (takich jak np. koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z postanowieniami Art. 6, ust. 1, lit. f), ustawy RODO (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych). Przechowywanie plików cookie leży w prawnie uzasadnionym interesie operatora tego serwisu www, ponieważ zapewnia optymalizację świadczonych usług oraz możliwość eliminowania błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak  wykorzystywane do analizy przeglądanych przez użytkownika stron), to w niniejszej polityce prywatności będą one traktowane oddzielnie.

Pliki logów serwera

Operator tej witryny www automatycznie zbiera i przechowuje w „plikach logów serwera” informacje, które są automatycznie przesyłane do nas przez Państwa przeglądarkę. Są to takie informacje, jak:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas przesłania zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania tych danych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) Ustawy RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub jako środek poprzedzający realizację umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesyłania nam pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, gromadzimy dane wprowadzane w formularzu, w tym dane kontaktowe, które Państwo nam podacie, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie i na ewentualne kolejne pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.

Tak więc wszelkie dane, które wprowadzicie Państwo do formularza kontaktowego będziemy przetwarzać wyłącznie za waszą zgodą, zgodnie z postanowieniami Artykułu 6 (1) (a) Ustawy RODO. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą. Zgodnie z prawem dane przetworzone przed otrzymaniem Państwa prośby mogą być nadal przetwarzane.

Dane przekazane nam w formularzu kontaktowym będziemy przechowywać do czasu, gdy wystąpicie Państwo o ich usunięcie, gdy wycofacie swoją zgodę na ich przechowywanie lub gdy ich przechowywania nie będzie już dalej konieczne (np. po zrealizowaniu Państwa prośby). Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na żadne ewentualnie obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te które dotyczą okresów obowiązkowego przechowywania danych.

4. Analityka i reklama

Google Analytics

Ten serwis www korzysta z usługi analityki stron internetowych - Google Analytics. Usługa ta jest świadczona przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z serwisu www. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z serwisu www są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane.

Pliki cookie usługi Google Analytics są przechowywane zgodnie z postanowieniami Art. 6 (1) (f) Ustawy RODO. Analiza zachowań użytkowników leży w prawnie uzasadnionym interesie operatora tej witryny www, ponieważ umożliwia mu optymalizację serwisu www oraz reklam.

Anonimizacja adresu IP

Na stronach tego serwisu www włączyliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Państwa adres IP będzie skracany przez Google w Unii Europejskiej lub przez inne strony niniejszej Umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwery Google w Stanach Zjednoczonych będzie przesyłany pełny adres IP, który zostanie tam skrócony. Firma Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tego serwisu www w celu oceny sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny www, w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności w serwisie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach tego serwisu i z korzystaniem z Internetu dla operatora tego serwisu www. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu takich plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to uniemożliwić Państwu korzystanie z pełnej funkcjonalności tego serwisu www. Możecie również Państwo zapobiec przekazywaniu do firmy Google danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez Państwa z tego serwisu (co obejmuje Państwa adres IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu danych na Państwa temat przez usługę Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Spowoduje to zapisanie pliku cookie z rezygnacją, który będzie zapobiegał pobieraniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt w tym serwisie www: Wyłączanie usługi Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób usługa Google Analytics przetwarza dane użytkowników znajduje się w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Outsourcing przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę z firmą Google w zakresie outsourcingu przetwarzania naszych danych i podczas korzystania z usług Google Analytics ściśle przestrzegamy surowych wymagań niemieckich władz odpowiedzialnych za ochronę danych.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube, który jest prowadzony przez firmę Google. Operatorem tych stron jest: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

Po odwiedzeniu jednej z naszych stron, na których umieszczono wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Spowoduje to powiadomienie serwera YouTube o tym, jakie strony www Państwo odwiedziliście.

Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, to YouTube umożliwi powiązanie informacji o przeglądanych stronach bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Serwis YouTube wykorzystujemy do uatrakcyjnienia naszych stron www. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 (1) (f) Ustawy RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych serwisu YouTube, pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Czcionki Google Web Fonts

W celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek, nasz serwis www wykorzystuje czcionki internetowe udostępniane przez Google. Po otworzeniu którejś ze stron, Państwa przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do swojej pamięci podręcznej, w celu poprawnego wyświetlenia treści i krojów pisma.

W momencie otwarcia strony z naszego serwisu www zawierającej wtyczkę serwisów społecznościowych, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się o tym, że z naszą stroną www połączono się z Państwa adresu IP. Użycie czcionek internetowych Google leży w interesie zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszego serwisu www. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 (1) (f) Ustawy RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Państwa komputera.

Więcej informacji na temat postępowania z danych danymi użytkowników można znaleźć na stronach: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/ .

Usługa Google Maps

Nasz serwis www korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Usługa ta jest świadczona przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Aby korzystać z usługi Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i są tam przechowywane. Operator tego serwisu www nie ma wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z usługi Google Maps leży w interesie uatrakcyjnienia naszej witryny i ułatwienia lokalizacji wskazywanych przez nas w naszym serwisie www miejsc. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 (1) (f) Ustawy RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google, pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

© 2018 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions