Weatherlite - podstawa wentylacyjna do klap dymowych

Opatentowana przez firmę Colt podstawa wentylacyjna Weatherlite do klap dymowych jest przeznaczona do wentylacji naturalnej podczas opadów atmosferycznych, kiedy nie można wentylować pomieszczenia przez otwartą klapę dymową.

Opis produktu

Przeznaczenie

Podstawa wentylacyjna Weatherlite tworzy system naturalnej wentylacji niezależny od warunków pogodowych i umożliwia permanentną wentylację budynku także podczas opadów atmosferycznych. Podstawy Weatherlite mają zastosowanie w obiektach kubaturowych - głównie w halach produkcyjnych przemysłu chemicznego i spożywczego, gdzie istnieje ryzyko dużego stężenia substancji lotnych. Wskazaniem do ich zastosowania jest również konieczność odprowadzenia do atmosfery nadwyżek zysków ciepła.
Sugerowanym komplementarnym urządzeniem dla podstawy Weatherlite jest żaluzjowa klapa dymowa EuroCO certyfikowana na zgodność z normą PN-EN 12101-2, chociaż nie ma przeszkód do montażu na tej podstawie innych klap wentylacyjnych i dymowych, również skrzydłowych.

Cechy i zalety

- wietrzenie budynku niezależnie od warunków pogodowych
- wietrzenie budynku przy zamkniętej klapie dymowej
- szeroki zakres wymiarów dostosowany do rozmiaru klapy
- nie wymaga zabezpieczeń antykorozyjnych
- nie wymaga dodatkowego odwadniania
- umożliwia chłodzenie budynku nocą
- brak kosztów eksploatacyjnych
- możliwy montaż także w obiektach już działających
- może być pomalowana na dowolny kolor z palety RAL

Dane techniczne

Budowa

Podstawa wentylacyjna Weatherlite wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium Colterra. Składa się z niewymagającej serwisu konstrukcji o kompaktowej lekkiej budowie. W oba dłuższe boki urządzenienia wbudowane zostały aeoreodynamicznie uformowane specjalne, wewnętrzne uszczelnione gumowymi uszczelkami klapy boczne, które otwierają bądź zamykają swobodny przepływ powietrza. Urządzenie przypomina ramę zakładaną na cokół dachowy przygotowany do zamontowania klapy wentylacyjnej, na którą od góry montowana jest sama klapa. Weatherlite może być montowana na cokole murowanym, z blachy ocynkowanej min. 2 mm lub konstrukcji stalowej. 

Sterowanie

Sterowanie może odbywać się automatycznie lub ręcznie za pomocą siłowników elektrycznych lub pneumatycznych.

Do pobrania
Produkty alternatywne
© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited