Modelowanie CFD

CFD: zaawansowana technologia w celu stworzenia warunków Colt

Symulacje CFD (Computational Fluid Dynamics) wykorzystywane w obliczeniach przepływu powietrza są coraz częściej stosowaną praktyką w projektowaniu systemów wentylacyjnych w budynkach przemysłowych. Modelowanie CFD umożliwia projektantowi opracowanie rzetelnych założeń dotyczących środowiska wewnętrznego bez potrzeby prowadzenia testów w tunelu aerodynamicznym na modelu w skali. W ten sposób można nie tylko określić przepływy i przenoszenie energii bez względu na złożoność bryły budynku, ale również dążyć do optymalizacji rozwiązań. 
Główną zaletą stosowania symulacji CFD jest możliwość przedstawienia szczegółowych przepływów, rozkładu temperatury i prędkości strumieni powietrza w przestrzeni oraz możliwość obliczeń praktycznie wszystkich możliwych procesów fizycznych.
Zbudowany model budynku, z dokładnym odzwierciedleniem architektury, lokalizacji i mocy źródeł ciepła, lokalizacji punktów nawiewnych i wyciągowych pozwala m.in. na wyznaczenie rozkładu temperatur w trzech płaszczyznach, wskazanie wartości temperatury maksymalnej mogącej występować np. pod przestrzenią dachu, wyznaczenie prędkości przepływającego powietrza w otworach nawiewnych lub wywiewnych, wyznaczenie wysokości linii wyrównania ciśnień, dzięki czemu możemy uniknąć błędnego rozmieszczenia otworów nawiewnych lub wywiewnych.

Firma Colt przy wykorzystaniu programu ORCA tworzy trójwymiarowy model badanego obiektu, który umożliwia obliczanie i graficzne przedstawianie wyników takich parametrów jak: temperatura i prędkość powietrza czy ciśnienie.

ORCA - narzędzie do modelowania CFD

Firma Colt opracowała własny program, za pomocą którego można stworzyć trójwymiarowy model badanego obiektu,  obliczyć i graficzne przedstawić wyniki takich parametrów jak: temperatura i prędkość powietrza czy ciśnienie.

Wróć

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited